Význam SUPERVIZE
Co znamená slovo SUPERVIZE? Zde naleznete 7 významů slova SUPERVIZE. Můžete také přidat význam slova SUPERVIZE sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

SUPERVIZE


Supervize je odborná èinnost, pøi níž supervizor podporuje, vede a posiluje jednotlivce, skupiny nebo týmy v pomáhající profesi k tomu, aby dosáhli urèitých organizaèních, profesionálních a osobních cílù. Obecnými cíli jsou zlepšení kvality práce a podpora profesionálního rùstu. Konkrétní cíle jsou ovlivnìny celkovým spoleèenským a odborn [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

SUPERVIZE


činnost-dohledová- pro kvalitní výkon vykonávané práce pod dozorem
znalého odborníka v oboru-kudr.De-pejrak
jiří černý - 1. října 2019

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

SUPERVIZE


Supervize je odborná èinnost, pøi níž supervizor podporuje, vede a posiluje jednotlivce, skupiny nebo týmy v pomáhající profesi k tomu, aby dosáhli urèitých organizaèních, profesionálních a osobních cílù. Obecnými cíli jsou zlepšení kvality práce a podpora profesionálního rùstu. Konkrétní cíle jsou ovlivnìny celkovým spoleèenským a odborným kontext [..]
Zdroj: drogy-info.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

SUPERVIZE


odborná příprava na povolání pod dohledem či vedením zkušené osoby
Zdroj: brumov-bylnice.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

SUPERVIZE


nástroj celoživotního učení používaný zejména u pomáhajících profesí.
Zdroj: ledax.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

SUPERVIZE


Supervize je nástroj celoživotního učení používaný zejména u pomáhajících profesí. Supervize vznikla v psychoterapeutickém prostředí. Později se začala využívat i v dalších oblastech jako je sociální [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

SUPERVIZE


Supervize může být: vrchní dohled – základní význam supervize (personalistika) – pojem z oblasti celoživotního vzdělávání
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< SOCIÁLNÍ ZRALOST TOXIKOMÁNIE >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam