Význam Seberealizace
Co znamená slovo Seberealizace? Zde naleznete 4 významů slova Seberealizace. Můžete také přidat význam slova Seberealizace sami

1

0   1

Seberealizace


Pøirozená, instinktivní potøeba èlovìka uplatnit své schopnosti ve spoleèenských vztazích. Projevuje se pøedevším v práci, není-li tam plnì uspokojována, pak vede k zájmov [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0   1

Seberealizace


uskuteèòování individuálních pøedstav o rozvoji vlastní osobnosti a pøípadnì i zmìnì svìta okolo sebe, v Maslowovì pyramidì potøeb nejvýše stojící potøeba. Viz též hierarchie p [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

3

0   1

Seberealizace


e Selbstverwirklichung
Zdroj: pamprofi.cz

4

0   1

Seberealizace


1.) Snaha subjektu být tím, za koho se považuje. Realizace (uskutečňování) vlastního potenciálu. Výsledkem je nalezení uspokojení v určité činnosti. Pocit všeobecné saturace vlastních potřeb,...
Zdroj: andromedia.cz

Přidat význam slova Seberealizace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Scientologie Sebereflexe >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam