Význam Sebevražda
Co znamená slovo Sebevražda? Zde naleznete 2 významů slova Sebevražda. Můžete také přidat význam slova Sebevražda sami

1

0   0

Sebevražda


Sociální jev, jehož motivy bývají rùzné, skuteènou pøíènou však bývá souèasnì oslabení pudu sebezáchovy a snížení sociální adaptability jedince. Obojí lze získat genetick [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0   0

Sebevražda


Dobrovolné ukonèení života v dùsledku psychických poruch, zejména depresivního charakteru, pøi nichž se obyèejnì uplatòuje tzv. zkratové nebo demonstrativní chování.
Zdroj: savci.upol.cz

Přidat význam slova Sebevražda
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Sebereflexe Sedlák >>