Význam Showroom
Co znamená slovo Showroom? Zde naleznete 4 významů slova Showroom. Můžete také přidat význam slova Showroom sami

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Showroom


[:šourům:] je anglický výraz pro ukázkovou prodejnu nebo předváděcí prostor.
Zdroj: prahanosipradu.blog.cz

2

3 Thumbs up   2 Thumbs down

Showroom


Přijde pán s vadou řeči do obchodu a ptá se prodavačky:
Šou rumy?
Prodavačka odpoví:Ne,rum není.

Takto se nyní przní čeština.
Šanc Václav - 11. září 2019

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Showroom


místnost sloužící k předvádění (představení, propagaci) výrobků
Zdroj: peacock.cz

4

0 Thumbs up   2 Thumbs down

Showroom


Showroom (doslova "pøedvádìcí místnost") je pøedstavení resp. ukázání ¹atù, kostýmu èi jiného obleèení a módních doplòkù zákazníkùm. V podstatì jde o módní pøehlídku, zpravidla pro u¾¹í okru [..]
Zdroj: fototest.cz

<< Fitting Skaut >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam