Význam Spotová výnosová křivka
Co znamená slovo Spotová výnosová křivka? Zde naleznete 2 významů slova Spotová výnosová křivka. Můžete také přidat význam slova Spotová výnosová křivka sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Spotová výnosová křivka


Závislost mezi očekávaným výnosemdo určité splatnosti daného nástroje a splatností se nazývá spotová výnosová křivka. Důležité je, aby dluhopisy byly vydávány za stejných podmínek s výjimkou splatnosti, aby rozdíly ve výnosech byly závislé pouze na této době. Tj. musí být stejné riziko dluhopisů, stejné zdanění, musí mít stejnou dobu výplaty atd. [..]
Zdroj: kb.cz (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Spotová výnosová křivka


Závislost mezi očekávaný výnosem do určité splatnosti daného nástroje a splatností se nazývá spotová výnosová křivka. Důležité je, aby dluhopisy byly vydávány za stejných podmínek s vyjímkou splatnost [..]
Zdroj: businessinfo.cz
<< Směnky Střední výnos portfolia >>