Význam Tier 1
Co znamená slovo Tier 1? Zde naleznete 3 významů slova Tier 1. Můžete také přidat význam slova Tier 1 sami

1

6 Thumbs up   0 Thumbs down

Tier 1


Tier 1 je část kapitálu banky, představuje součet splaceného základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku, splacené emisní ažio, povinné rezervní fondy, ostatní rezervní fondy ze zisku (bez účel.vytvořených), nerozdělený zisk z předchozích období po zdanění, zisk ve schvalovacím řízení snížený o předpokládané dividendy, zisk běžného období s [..]
Zdroj: cnb.cz (offline)

2

4 Thumbs up   2 Thumbs down

Tier 1


Označení Tier 1, 2, 3 je specifické rozdělení dodavatelů používané v automobilovém průmyslu a značí, do které fáze dodavatelského řetězce daná fi rma dodává své komponenty (např. Tier 1 společnost dodává přímo na výrobní linku do automobilky).
E. - 24. srpna 2015

3

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Tier 1


Ukazatel kapitálové přiměřenosti bank. Čím vyšší tím je vyšší očekávaná spolehlivost banky.
Zdroj: patria-direct.cz

<< Statut penzijního fondu Totální škoda >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam