Význam Trojný bod
Co znamená slovo Trojný bod? Zde naleznete 3 významů slova Trojný bod. Můžete také přidat význam slova Trojný bod sami

1

1   0

Trojný bod


Pojem z Newtonowské fyziky. Zde "uznáváme" tři skupenství , pevné, kapalné a plyné. To, v jakém skupenství se daná látka bude v daném okamžiku nacházet, závisí /především/ na teplotě a tlaku.

Trojný bod je určen zaprvé teplotou a zadruhé tlakem (jedno nelze oddělit od druhého ), při kterých se ona látka může nacházet současně ve všech třech skupenstvích.

V případě vody odpovídá asi 0,1 st. Celsia při běžném atm. tlaku, t.j. asi 620 P /0,62 KP kilopaskalu
4B0 - 20. listopadu 2015

2

0   0

Trojný bod


– rovnovážný stav látky, pøi kterém souèasnì existují všechna tøi skupenství, tj. pevné, kapalné i plynné. Na fázovém diagramu je urèen jako prùseèík køivky tání, k [..]
Zdroj: aldebaran.cz

3

0   0

Trojný bod


Trojný bod je fyzikální pojem označující bod ve fázovém diagramu. Trojný bod udává teplotu a tlak, při kterých jsou v jednosložkovém systému v rovnováze současně tři fáze (např. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova Trojný bod
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Trojané Trombinový èas >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam