Význam USB token
Co znamená slovo USB token? Zde naleznete 5 významů slova USB token. Můžete také přidat význam slova USB token sami

1

0   0

USB token


Je zaøízení, které slou¾í k ulo¾ení dùvìrných dat, jako jsou digitální certifikáty a páry veøejných a privátních klíèù. Data jsou samozøejmì ulo¾ena bezpeènì a nelze je neau [..]
Zdroj: datoveschranky.info

2

0   0

USB token


Toto zařízení slouží k ukládání a správě důvěrných dat jako jsou digitální certifikáty a páry privátních a veřejných klíčů v chráněných úložištích. Je u nich zajištěno, že privátní klíč neopouští dané zařízení a nemůže být zneužit. Vzhledem k použité technologii p [..]
Zdroj: unicreditbank.cz

3

0   0

USB token


Zaøízení, které slou¾í k bezpeènému ulo¾ení soukromých klíèù nebo dal¹ích dùvìrných dat (hesla, krátké texty). Pøístup k tokenu je autorizován pomocí PIN. V praxi se toto zaø [..]
Zdroj: postsignum.cz

4

0   0

USB token


USB Token je zařízení, které slouží k uložení důvěrných dat, jako jsou digitální certifikáty a páry veřejných a privátních klíčů. Data jsou uložena bezpečně a nelze je neautor [..]
Zdroj: szrcr.cz

5

0   0

USB token


Je zařízení, které slouží k uložení důvěrných dat, jako jsou digitální certifikáty a páry veřejných a privátních klíčů. Data jsou samozřejmě uložena bezpečně a nelze je neau [..]
Zdroj: czechpoint.cz

Přidat význam slova USB token
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< USB port Antikoagulancia >>