Význam Zero bond
Co znamená slovo Zero bond? Zde naleznete 6 významů slova Zero bond. Můžete také přidat význam slova Zero bond sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Zero bond


Dluhopis bez kupónu. Emituje se s diskontem vùèi nominální hodnotì a celý výnos (nominální hodnotu) je vyplácen až v dobì splatnosti.
Zdroj: fxstreet.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Zero bond


Dluhopis bez kupónu. Emituje se s diskontem vùèi nominální hodnotì a celý výnos (nominální hodnotu) je vyplácen až v dobì splatnosti. Souvisí s: Burza, Dluhopis
Zdroj: fio.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Zero bond


Totéž co dluhopis s nulovým kupónem. U tohoto dluhopisu emitent neplatí majiteli kupón, ale jen nominální hodnotu. Tyto dluhopisy, zejména pokud mají dlouhou dobu splatnosti, mají obvykle velmi volati [..]
Zdroj: nextfinance.cz

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Zero bond


Dluhopis bez kupónu. Emituje se s diskontem vùèi nominální hodnotì a celý výnos (nominální hodnotu) je vyplácen až v dobì splatnosti.
Zdroj: akcie.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Zero bond


Toté¾ co dluhopis s nulovým kupónem. U tohoto dluhopisu emitent neplatí majiteli kupón, ale jen nominální hodnotu. Tyto dluhopisy, zejména pokud mají dlouhou dobu splatnosti, mají obvykle velmi volati [..]
Zdroj: cechmal.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Zero bond


Dluhopis, který není dodán s úrokovým kuponem. Místo periodických úrokových plateb èiní rozdíl mezi kompenzaèní èástkou a emisní cenou výnos ke dni splatnosti. Proto investor obdrží pouze jednu platbu: zisk z prodeje, jestliže cenný papír prodá pøedèasnì a nebo nominální hodnotu (100%) v dobì splatnosti.
Zdroj: vertesi.cz (offline)





<< ZEW index Zisková marže >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam