Význam Zisk
Co znamená slovo Zisk? Zde naleznete 27 významů slova Zisk. Můžete také přidat význam slova Zisk sami

1

0   0

Zisk


Èást nadhodnoty vytvoøená pracovní silou, která se po vyplacení mezd dìlí mezi stát formou daní a vlastníka výrobního prostøedku formou èistého zisku. Je základním motivem a&nb [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0   0

Zisk


Výnos z podniku nebo investice poté, co byly uhrazeny všechny výdaje
Zdroj: jaknabanku.cz

3

0   0

Zisk


Rozdiel medzi nákladmi a výnosmi.
Zdroj: vub.sk

4

0   0

zisk


Rozdíl mezi celkovým pøíjmem a celkovými náklady.
Zdroj: financni.webz.cz

5

0   0

Zisk


kladný rozdíl mezi výnosy a náklady
Zdroj: mojeinvestice.cz

6

0   0

zisk


Kladný rozdíl mezi výnosy a náklady.
Zdroj: apogeo.cz

7

0   0

Zisk


rozdíl mezi náklady
Zdroj: cevelova.cz

8

0   0

Zisk


Rozdíl mezi tržbami a náklady.
Zdroj: ewizard.cz

9

0   0

Zisk


Kladný rozdíl mezi výnosy a náklady vynaloženými na získání těchto výnosů. V případě záporného výsledku se jedná o ztrátu.
Zdroj: cz.brokerjet.com

10

0   0

zisk


rozdíl mezi výnosy a náklady
Zdroj: czshares.com

11

0   0

Zisk


Porovnáním výnosů a nákladů za určité období (výkaz zisku a ztráty) vznikne buď zisk, nebo ztráta. Zisk znamená, že jsou výnosy vyšší než náklady.
Zdroj: afinea.cz

12

0   0

Zisk


Důchod podnikatele plynoucí z provozování podniku. Zjišťuje se jako rozdíl mezi výnosy a náklady
Zdroj: eakcie.cz

13

0   0

Zisk


Kladný rozdíl mezi výnosy a náklady.
Zdroj: podnikejsnadno.cz

14

0   0

Zisk


Zisk je do ceny zakalkulován ve výši X %. Základnu pro stanovení zisku tvoøí veškeré pøímé i nepøímé náklady snížené o náklady na materiál a jeho poøízení.
Zdroj: cenastaveb.eu

15

0   0

zisk


kladný rozdíl mezi výnosy a náklady (resp. mezi příjmy a výdaji) Viz také ztráta
Zdroj: business.center.cz

16

0   0

Zisk


Zisk - market. kladný výsledok podnikania, obchodu; nadhodnota v pomere k vloženému kapitálu výnos, výťažok; opak straty.
Zdroj: bonumeng.eu

17

0   0

Zisk


kvantitatívny a kvalitatívny ukazovateľ výsledkov hospodárskej činnosti podniku. Vyčísľuje sa ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi.
Zdroj: ako-uctovat.sk

18

0   0

Zisk


Kladný rozdíl mezi výnosy a náklady vynaloženými na získání těchto výnosů. V případě záporného výsledku se jedná o ztrátu.
Zdroj: brokerjet.cz

19

0   0

Zisk


je kladný rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou (prodejní cena mínus nákupní cena je kladné číslo).
Zdroj: investors.nazory.cz

20

0   0

Zisk


situace, kdy jsou příjmy vyšší než výdaje
Zdroj: mladypodnikatel.cz

21

0   0

Zisk


èást penìžního výnosu podniku, pøesahující náklady na jeho vytvoøení. Pøivlastòuje si jej majitel kapitálu  podniku. Jsou-li majiteli podniku jeho zamìstnanci, stává  se ek [..]
Zdroj: kslp.wz.cz

22

0   0

Zisk


OSA je nezisková organizace a v rámci kolektivní správy nevytváří žádný zisk. OSA je oprávněn od inkasovaných autorských odměn odečíst pouze účelně vynaložené náklady a zbývaj [..]
Zdroj: osa.cz

23

0   0

Zisk


Schopnost antény soustředit energii do požadovaného směru.
Zdroj: vhvspeed.cz

24

0   0

Zisk


Zisk je jedním ze základních ekonomických pojmů. Počítá se jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Dosahování zisku je jeden z cílů fungování podniků a firem; hledání zisku je jednou ze [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

25

0   0

Zisk


Zisk (v originále Acquisition) je epizoda seriálu Star Trek: Enterprise. Jde o devatenáctý díl první řady pátého seriálu ze světa Star Treku.
Zdroj: cs.wikipedia.org

26

0   0

Zisk


Zisk může být : zisk – odborný ekonomický pojem účetní zisk ekonomický zisk odborný elektrotechnický pojem zisk antény zisk operačního zesilovače událost – obecně nějaký děj, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

27

0   1

Zisk


Zisk je rozdílem nákladů a výnosů. Je nutné rozlišt zisk: účetní - tj. kladný výsledek hospodaření (záporný výsledek je ztráta) a  ekonomický - který definujeme jako rozdí [..]
Zdroj: yourfirm.cz


Přidat význam slova Zisk
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Zemìdìlství Zlatý standard >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam