Význam Zisk na akcii
Co znamená slovo Zisk na akcii? Zde naleznete 8 významů slova Zisk na akcii. Můžete také přidat význam slova Zisk na akcii sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Zisk na akcii


Zisk akciové spoleènosti se vydìlí poètem emitovaných cenných papírù (akcií). Získaná hodnota dává obrázek o ziskovosti jedné emitované akcie.
Zdroj: fxstreet.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Zisk na akcii


EPS je zisk spoleènosti dìlený poètem existujících akcií. Pokud spoleènost vydìlá za rok 10 milionù dolarù a má na burze pøihlášeno 10 milionù akcií, pak je její EPS 1 dolar na akcii. Spoleènosti pøi [..]
Zdroj: fxstreet.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Zisk na akcii


Zisk akciové spoleènosti se vydìlí poètem emitovaných cenných papírù (akcií). Získaná hodnota dává obrázek o ziskovosti jedné emitované akcie.
Zdroj: akcie.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Zisk na akcii


viz. earning per share
Zdroj: czechwealth.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Zisk na akcii


Zisk akciové spoleènosti se vydìlí poètem emitovaných cenných papírù (akcií). Získaná hodnota dává obrázek o ziskovosti jedné emitované akcie. Souvisí s: Fundamentální analýza
Zdroj: fio.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Zisk na akcii


Zisk na akcii, často známý pod zkratkou EPS (z anglického Earning per share) je poměrový ukazatel, který slouží k hodnocení profitability akciové společnosti. Pro výpočet zisku na akcii jednoduše vydě [..]
Zdroj: cz.saxobank.com

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Zisk na akcii


viz. earning per share
Zdroj: ludvik-turek.com (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Zisk na akcii


(Earnings per Share, EPS) Jedno ze základních kritérií výnosnosti vloženého kapitálu vlastníků společnosti, povinně publikované ve výročních zprávách.
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)

<< Zisková marže account manager >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam