Význam aberace
Co znamená slovo aberace? Zde naleznete 13 významů slova aberace. Můžete také přidat význam slova aberace sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aberace


odchylka od normálu
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aberace


"odchylka, úchylka;1. vada optické čočky; 2. chromozomová mutace;3. omyl pachatele v předmětu činu"
Zdroj: coznamena.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aberace


odchyka
Zdroj: labo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aberace


odchylka, úchylka;1. vada optické èoèky; 2. chromozomová mutace;3. omyl pachatele v pøedmìtu èinu
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aberace


Chromozomální aberace – abnormální chromozomální komplement vzniklý ze ztráty, duplikace nebo pøestavby genetického materiálu. Interchromozomální (delece, duplikace, inverze, inzerce) a intrachromozom [..]
Zdroj: user.mendelu.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aberace


odchylka od normálního průměru, vlastností a znaků jedné generace.
Zdroj: goniatit.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aberace


Barevná odchylka v mezích promìnlivosti druhu, bez taxonomické hodnoty. (2) Jedna z nejnižších taxonomických jednotek v zoologii.
Zdroj: savci.upol.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aberace


odchylka, úchylka;1. vada optické èoèky; 2. chromozomová mutace;3. omyl pachatele v pøedmìtu èinu
Zdroj: islo.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aberace


odchylka, úchylka, omyl pachatle (např. když chci škodit jedné osobě, ale omylem čin způsobím jiné)
Zdroj: realitnislovnik.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aberace


odchylka, úchylka; zvláštní případ omylu, kdy někdo chce způsobit určitý výsledek a nezávisle na své vůli způsobí výsledek jiný; skutkový omyl, který spočívá v tom, že útok namířený proti jednomu předmětu (např. osobě) mine svůj cíl a omylem zasáhne jiný předmět (jinou osobu)
Zdroj: business.center.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aberace


odchylka funkce nebo tvaru od normálního stavu
Zdroj: help24.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aberace


Aberace označuje odchylku nebo úchylku. chromozómová aberace, chromozomová mutace – mutace měnící tvar a strukturu chromozómů sexuální aberace, parafilie – sexuální úchylka aberace (astronomie) – zdán [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aberace


Jako aberace světla (též roční aberace nebo hvězdná aberace) se označuje odchýlení světelného paprsku přicházejícího od pozorovaného tělesa k pozorovateli, které je způsobené konečnou rychlostí světla [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< abecední absces >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam