Význam absolutismus
Co znamená slovo absolutismus? Zde naleznete 5 významů slova absolutismus. Můžete také přidat význam slova absolutismus sami

1

5   3

absolutismus


Soustředění veškeré moci ve státě v rukou jednoho vládce. Jeho moc pak není podřízena žádným zákonům ani závislá na spolupůsobení dalších orgánů. Obečně však předpokládá dodržování náboženských norem nebo norem přirozeného práva.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

2

2   2

absolutismus


Absolutismus (z lat. absolutus – samostatný, nezávislý[zdroj?]) je historiografický termín označující formu vlády tradičně charakterizovanou ústředním postavením panovníka, hospodá [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

2   2

absolutismus


Absolutismus (z lat. absolutus – samostatný, nezávislý[zdroj?]) je historiografický termín označující formu vlády tradičně charakterizovanou ústředním postavením panovníka, hospodá [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

2   3

absolutismus


politický systém, ve kterém má veškerou státní moc jedna osoba
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

1   2

absolutismus


Forma neomezené vlády jedince s absolutní, nedílnou a dìdiènou mocí, typická pro feudalismus. S rùznými odchylkami èásteènì pøežívá dodnes v rozvojových zemích. [..]
Zdroj: marxismus.cz

Přidat význam slova absolutismus
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< brod absolutizmus >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam