Význam agregace
Co znamená slovo agregace? Zde naleznete 9 významů slova agregace. Můžete také přidat význam slova agregace sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregace


shlukování, seskupování
Zdroj: labo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregace


Udává poèet uživatelù, kteøí sdílí jeden kanál pro pøipojení. Vìtší agregace znamená víc uživatelù a tudíž vìtší šanci na snížení rychlosti pøipojení.
Zdroj: vseohw.net

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregace


spojování, seskupování, shlukování
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregace


seskupení, sdružení, spojení spojování částí v celek slučování údajů o ekonomických jevech v údaje celkové
Zdroj: business.center.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregace


Agregace v telekomunikacích označuje maximální počet uživatelů, kteří využívají kapacitu stejné přípojky k zařízení poskytovatele internetového připojení. Pokud by se připojil dostatečný počet uživate [..]
Zdroj: dsl.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregace


Tabulka nebo struktura, která obsahuje předem vypočtená data pro datová krychle.
Zdroj: technet.microsoft.com

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregace


Přenosová kapacita vyhrazená poskytovatelem připojení pro určitý počet lidí. Poměr, který udává počet lidí, které poskytovatel určil k využívání jedné linky.
Zdroj: vhvspeed.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregace


Agregace například 1:10 vymezuje počet uživatelů, kteří sdílí vymezenou kapacitu datové (internetové) konektivity Vašeho tarifu a je uváděn v souvislosti a společně s rychlostí připojení.
Zdroj: airwaynet.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

agregace


Agregace (z lat. ad-, při- a grex, gregis, stádo) znamená připojení, přičlenění, případně také shrnutí. agregační funkce – slučující několik údajů do jediného čísla agregát – výsledek agregace, spojen [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< AGP achromát >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam