Význam alter ego
Co znamená slovo alter ego? Zde naleznete 3 významů slova alter ego. Můžete také přidat význam slova alter ego sami

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

alter ego


druhé já, vnitøní pøirozený rozpor osobnosti; blízká osoba, vìrný, oddaný pomocník
Zdroj: islo.cz

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

alter ego


Dosl. druhé, jiné "já". U C. G. Junga potlačené obsahy psýché; personifikace vytěsněných temných psychických vlastností člověka. V teorii jednání označení pro aktéra a jeho partnera (osoby vtažené do téhož jednání).
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz (offline)

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

alter ego


Alter ego (latinsky druhé já) je fiktivní osoba, psychologicky totožná s autorem fikce[zdroj?]. Termín je používán v literatuře, kde popisuje tu postavu nebo postavy literárního díla, s kterou se auto [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< altán alveolus >>