Význam arboricid
Co znamená slovo arboricid? Zde naleznete 3 významů slova arboricid. Můžete také přidat význam slova arboricid sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arboricid


"..".
Zdroj: savci.upol.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arboricid


Arboricidy jsou chemické přípravky - herbicidy (pesticidy) určené primárně k hubení dřevin, tj. keřů a stromů. Řada přípravků pochopitelně současně působí jak na dřeviny tak i na jednoděložné nebo dvo [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

arboricid


Herbicidní pøípravek urèený k hubení døevin, tj. keøù a stromù; nìkdy urèitý herbicid mùže mít za urèitých okolností a vzhledem k dávkování i úèinky arboricidní.
Zdroj: mezistromy.cz (offline)
<< arachnofobie barvaø >>