Význam atomismus
Co znamená slovo atomismus? Zde naleznete 3 významů slova atomismus. Můžete také přidat význam slova atomismus sami

1

0   0

atomismus


(řec. atomos, nedělitelný), prastará myšlenka, že za povrchní rozmanitostí světa se skrývá jeho pravá podstata, která je jednotná a „zrnitá“. Svět je pak „atomy a prázdno“ (Demokrit) a všechno lze vysvětlit jen kombinacemi stejných částic.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

0   0

atomismus


též atomistika, 1. obecnì: pøedstava, pùvodnì filosofická a pozdìji pokrokem pøírodních vìd prokázaná, o diskrétní struktuøe hmoty, tvoøené dále nedìlitelnými èásticemi – atomy. Pozdìji byly atomy jak [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

3

0   0

atomismus


Atomismus je filosofický směr, který chápe vesmír jako složený z nedělitelných (řecky a-tomos), neměnných a věčných částeček, které se pohybují v prázdnu. Atomismus vznikl ve Starověkém Řecku, patrně [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova atomismus
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< atavismus atribut >>