Význam bagatelizace
Co znamená slovo bagatelizace? Zde naleznete 6 významů slova bagatelizace. Můžete také přidat význam slova bagatelizace sami

1

1   0

bagatelizace


zlehčování,znevažování,podceňování
Zdroj: coznamena.cz

2

0   0

bagatelizace


zlehèování,znevažování,podceòování
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

3

0   0

bagatelizace


Podceòování, snižování skuteèného významu nìèeho nepøíjemného, nevhodného, nežádoucího. Je metodou obhajoby protikladu; v poznání vede ke stejnì chybným výsledkùm jako abs [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

0   0

bagatelizace


zlehèování,znevažování,podceòování
Zdroj: islo.cz

5

0   0

bagatelizace


zlehčování,znevažování,podceňování
Zdroj: online-slovnik.cz

6

0   0

bagatelizace


zlehèování, zmenšování, oslabování reaktivního emoèního stavu
Zdroj: help24.cz

Přidat význam slova bagatelizace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< baganče bagáž >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam