Význam bin
Co znamená slovo bin? Zde naleznete 5 významů slova bin. Můžete také přidat význam slova bin sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bin


truhla | silo | koš | zásobník | popelnice | ''první osoba jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu slovesa sein''
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bin


Bank Identification Number – bankovní identifikaèní èíslo, což je jedineèná série èísel pøidìlená platebním kartovým systémem hlavním èlenùm asociace. BIN identifikuje typ kartového [..]
Zdroj: vimevic.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bin


BIN - BINary archive. Tato pøípona oznaèuje binární soubor. V souborech *.bin bývá èasto ukládán image CD/DVD diskù.
Zdroj: it-slovnik.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bin


Bin je stará jednotka hmotnosti používaná ve Vietnamu.
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

bin


bin,ben, syn národa, např.:Kara ben Nemsí, Karel, syn Německa
Iva Seven Astra - 24. května 2014

<< CD Präsident >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam