Význam brutto
Co znamená slovo brutto? Zde naleznete 11 významů slova brutto. Můžete také přidat význam slova brutto sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

brutto


hmotnost zboží včetně obalu
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

brutto


Brutto znamená hrubý, celkový. Brutto váha je hmotnost zboží včetně obalu nebo brutto hodnota aktiv je hodnota aktiv před odečtením oprávek. Opakem je netto.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

brutto


Brutto = hrubý, celkový. Brutto váha je hmotnost zboží včetně obalu nebo brutto hodnota aktiv je hodnota aktiv před odečtením oprávek. Opakem brutta je netto.
Zdroj: az-data.cz

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

brutto


Brutto = hrubý, celkový. Brutto váha je hmotnost zboží včetně obalu nebo brutto hodnota aktiv je hodnota aktiv před odečtením oprávek.Opakem brutta je netto.
Zdroj: alka-mzdy.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

brutto


1. hrubý, celkový; 2. hmotnost zboží vèetnì obalu
Zdroj: islo.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

brutto


hrubý; celkový Viz také netto Synonyma btto
Zdroj: business.center.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

brutto


Znamená hrubý, celkový, (skratka btto), napr. celková váha balenia, tovaru. Brutto príjem, znamená hrubý príjem, neznížený o výdavky, povinné platby, dane a pod.
Zdroj: ako-uctovat.sk

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

brutto


Ocenění brutto se používá především ve výkazu Rozvaha, který tvoří součást roční účetní závěrky. Brutto ocenění prakticky odpovídá ocenění dle příslušných ustanovení Zákona o účetnictví, tedy na... [..]
Zdroj: profitas.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

brutto


Hrubý, celkový. Brutto váha je hmotnost zboží včetně obalu nebo brutto hodnota aktiv je hodnota aktiv před odečtením oprávek.
Zdroj: financialmarkets.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

brutto


Brutto znamená hrubý, celkový. Brutto váha je hmotnost zbo¾í vèetnì obalu nebo brutto hodnota aktiv je hodnota aktiv pøed odeètením oprávek. Opakem je netto.
Zdroj: klo.cz

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

brutto


Brutto může znamenat: Brutto váha – včetně obalu; rozdíl brutto – netto = tara Brutto mzda – včetně daní, hrubá mzda[zdroj?] Brutto registrovaná tuna – zastaralá jednotka lodního objemu brutto (obal) [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Žirotínové iniciativa >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam