Význam demagogie
Co znamená slovo demagogie? Zde naleznete 7 významů slova demagogie. Můžete také přidat význam slova demagogie sami

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

demagogie


Zneužívání zdánlivě logických a racionálních informací a jejich používání v jiných kontextech a souvislostech k zmanipulování jedinců, skupin či národa. Používá se nesplnitelných slibů,...
Zdroj: andromedia.cz (offline)

2

4 Thumbs up   1 Thumbs down

demagogie


Argumentace používající zdánlivě logické postupy a falešné předpoklady s cílem předložit publiku přitažlivé ideje, které však pouze zakrývají skutečné osobní nebo skupinové hzájmy hlasatele.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

demagogie


získávání podpory ne dobrými myšlenkami, ale působením na předsudky a emoce lidí
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

demagogie


Vìdomì nepravdivé, nedoložené, ale líbivé tvrzení související s populismem. Ve starém Øecku byl demagog rádcem lidu. Od té doby proto mocní na celém svìtì nazývají demagogií nejen vìdomì šíøenou nepra [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

demagogie


Zneužívání veřejných emocí, rozšířených předsudků a zjednodušujících výkladů a názorů veřejnosti (lidu) k osobnímu prospěchu, zvýšení popularity a usnadnění cesty k moci.
anonymní - 13. října 2016

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

demagogie


Demagogie (z řeckého δημος, démos = „lid“ + αγωγος agógos = „vůdce“) je v moderní době působivé a klamné řečnické vystupování, využívané k získání vlivu, politické podpory a moci. Místo věcného zdůvod [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   3 Thumbs down

demagogie


využívání zkreslených zjednodušených argumentù, pùsobících zejména na city a pøedsudky, k ovlivòování jednotlivcù a skupin
Zdroj: islo.cz

<< demagog demokracie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam