Význam dispozice
Co znamená slovo dispozice? Zde naleznete 16 významů slova dispozice. Můžete také přidat význam slova dispozice sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

dispozice


vrozené pøedpoklady, vlohy klienta
Zdroj: pppbruntal.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dispozice


(lat., rozvržení, uspořádání), 1. systematické uspořádání věcí; 2. sklon, náklonnost, tendence k něčemu.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dispozice


půdorysné, hmotové a prostorové uspořádání stavby. D. centrální, podélná (longitudinální).
Zdroj: zamek-veltrusy.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dispozice


charakteristické rozmístìní a vzájemná souvislost jednotlivých èástí a prostor stavby
Zdroj: hrady-zriceniny.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dispozice


půdorysné, hmotové a prostorové uspořádání stavby. D. centrální, podélná (longitudinální).
Zdroj: hruby-rohozec.eu

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dispozice


rozmístìní, rozestavení; smìrnice, pokyny; sklon, náchylnost, vrozený pøedpoklad
Zdroj: islo.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dispozice


půdorysné, hmotové a prostorové uspořádání stavby. D. centrální, podélná (longitudinální).
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dispozice


řešení uspořádání a monožství místností v domě či bytě.
Zdroj: gservis.cz

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

dispozice


půdorysné, hmotové a prostorové uspořádání stavby. D. centrální, podélná (longitudinální).
Zdroj: januv-hrad.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dispozice


půdorysné, hmotové a prostorové uspořádání stavby. D. centrální, podélná (longitudinální).
Zdroj: zamek-hluboka.eu

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dispozice


vrozené vlohy, předpoklady, náklonnost či sklon k nákaze určitým patogenem
Zdroj: agromanual.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dispozice


Volné prostøedky k užití (lidské zdroje, finance, èas, prostor) seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dispozice


půdorysné, hmotové a prostorové uspořádání stavby. D. centrální, podélná (longitudinální).
Zdroj: hrad-bouzov.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dispozice


vrozené pøedpoklady, vlohy klienta
Zdroj: help24.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dispozice


Varhanáøský termín, jimž se oznaèuje plán varhan podle druhu rejstøíkù, jejich kombinace a rozdìlení v manuály a pedály.  
Zdroj: pianovka.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dispozice


Listina (lat. diploma, charta, littera, něm. Urkunde) je obecně jakýkoliv písemný úřední dokument. Při konkrétnější definici je listina písemné svědectví o právním jednání s právní platností. Zakládá [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< diskriminace disputace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam