Význam dumpingový výrobek
Co znamená slovo dumpingový výrobek? Zde naleznete 2 významů slova dumpingový výrobek. Můžete také přidat význam slova dumpingový výrobek sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dumpingový výrobek


výrobek, jehož vývozní cena, za kterou je vyvážen do Èeské republiky, je nižší než normální hodnota obdobného výrobku pøi bìžném obchodu v zemi vývozu
Zdroj: financni.webz.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dumpingový výrobek


výrobek, jehož vývozní cena, za kterou je vyvážen do České republiky, je nižší než normální hodnota obdobného výrobku při běžném obchodu v zemi vývozu Pramen § 1 zákona č. 152/1997 Sb., na ochranu před dovozem dumpingových výrobků Viz také antidumpingové clo dumpingové rozpětí normální hodnota [..]
Zdroj: business.center.cz
<< dokonalá konkurence efektivnost nákladù >>