Význam efektivnost nákladù
Co znamená slovo efektivnost nákladù? Zde naleznete 2 významů slova efektivnost nákladù. Můžete také přidat význam slova efektivnost nákladù sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

efektivnost nákladù


Množství výstupu související s jednotkou mìny navíc spotøebovanou na vstupu.
Zdroj: financni.webz.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

efektivnost nákladù


Porovnání výnosù vynaložených penìžních nákladù s výnosy na dosažení stejného efektu alternativním zpùsobem.
Zdroj: ewizard.cz




<< dumpingový výrobek ekonomický liberalismus >>