Význam enkláva
Co znamená slovo enkláva? Zde naleznete 4 významů slova enkláva. Můžete také přidat význam slova enkláva sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enkláva


část území státu, která je geograficky zcela obklopená územím jiného státu
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enkláva


Území bez pøístupu k moøi, které je zcela obklopeno územím jiného státu, tedy pøístupné jen z jeho území. Obdobì se tento pojem užívá pro jazykové enklávy èi v obèanském právu pro pozemky. Chybnì [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enkláva


území uvnitø jiného území
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

enkláva


Enkláva je v kontextu mezinárodní politické geografie cizí území nebo jeho část, které je zcela obklopené územím vlastního státu. Pojem byl převzat z francouzského enclave, původně pochází z latinskéh [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< výboj zdar >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam