Význam etiketa
Co znamená slovo etiketa? Zde naleznete 15 významů slova etiketa. Můžete také přidat význam slova etiketa sami

1

2   0

etiketa


podstatné jméno etiketa má dva významy. První z významů slova etiketa označuje veřejnostní akceptovaná nepsaná pravidla společenského chování. Jinými slovy, etiketa je souhrnný pojem pro nepsané společenské normy stanovující, jak se v určitých situacích chovat k druhým lidem. Společenská etiketa například stanoví, že se nejdříve z dopravního prostředku vystupuje a až poté nastupuje, že jako první podává ruku společensky významnější osoba, resp. že muž pouští ženu do dveří jako první.

Druhým významem slova etiketa je nálepka či štítek na spotřebním zboží. Jako etiketu lze například označit takovou nálepku na potravinách, na které je uvedeno prodejní označení zboží, složení výrobku či datum spotřeby.
Honzi - 4. prosince 2018

2

3   3

etiketa


papír nebo kartička připevněná k předmětu s informacemi o tomto předmětu nebo jeho obsahu | * | pravidla chování, která se ve společnosti nebo profesi pokládají za přijatelná | nálepka, štítek [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

1   1

etiketa


Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 stanovuje předepsané údaje pro etiketu vína a údaje, které mohou být na etiketě uvedeny, pokud to umožňuje členský stát. Podrobnosti jsou pak rozvedeny v nařízení Komis [..]
Zdroj: wineofczechrepublic.cz

4

1   3

etiketa


1. nálepka s nápisem, viněta 2. pravidla společenského chování, soubor společenských zvyklostí (např. v diplomacii)
Zdroj: business.center.cz

5

0   2

etiketa


Súhrn pravidiel správania platných v určitom spoločenstve. Úzko súvisí so slušnosťou a so spoločenskými zvyklosťami, avšak neredukuje sa na ne. Je vonkajším vyjadrením vnútornej kultivovanosti človeka [..]
Zdroj: estetickyslovnik.sk

6

0   2

etiketa


golfový kodex chování
Zdroj: golfportal.cz

7

1   3

etiketa


Etiketa (z francouzského étiquette, lístek, štítek) znamená soubor pravidel zdvořilého chování ve společnosti.
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

1   3

etiketa


Etiketa (z francouzského étiquette, lístek, štítek) znamená soubor pravidel zdvořilého chování ve společnosti.
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   2

etiketa


Výraz Etiketa má několik významů: etiketa – pravidla slušného chování netiketa – pravidla chování v internetovém světě Etiketa (seriál) – televizní pořad o společenském chování etiketa (nálepka) – ná [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

1   3

etiketa


Etiketa (angl. label, něm. Etikett) je výrobek polygrafického průmyslu. Etikety se dělí na samolepicí a nesamolepicí. Nejpoužívanějším materiálem pro výrobu etiket je papír nebo různé druhy fólií v ko [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

1   4

etiketa


obecný slovník  Nálepka, která se umis»uje na láhve s vínem. Text, který na etiketì musí být urèuje vinaøský zákon (§ 13).
Zdroj: vino-italiano.cz

12

1   4

etiketa


Kodex chování na høi¹ti, který zaji¹»uje bezpeènou a ohleduplnou hru, stejnì jako maximální udr¾ení kvality høi¹tì samotného.
Zdroj: golfovezpravy.cz

13

0   3

etiketa


Malá èi formální etika, praktická pravidla slušného chování, zdvoøilosti, vzniklá konvencí v urèitém prostøedí, promìnlivá s tímto prostøedím, ale vždy respektující spoleèenské postavení lid [..]
Zdroj: marxismus.cz

14

1   4

etiketa


1. pravidla spoleèenského chování, souhrn spoleèenských zvyklosti a norem chování; 2. vinìta, nálepka, znaèka
Zdroj: islo.cz

15

1   4

etiketa


Nálepka, která se umisťuje na láhve s vínem. Text, který na etiketě musí být určuje vinařský zákon (§ 13).
Zdroj: winelink.cz

Přidat význam slova etiketa
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< eroze etymologie >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam