Význam fatalismus
Co znamená slovo fatalismus? Zde naleznete 5 významů slova fatalismus. Můžete také přidat význam slova fatalismus sami

1

2 Thumbs up   2 Thumbs down

fatalismus


odevzdaný přístup k veškerému dění, jež má být předurčeno neodvratným osudem.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

2 Thumbs up   3 Thumbs down

fatalismus


přesvědčení, že všechno i lidský život je řízeno neúprosným osudem.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

fatalismus


Teorie, podle které jsou kulturní systémy vůči lidským potřebám indiferentní, vyvíjejí se autonomně podle vlastních zákonů, směřují spíše k uspokojování svých vlastních zájmů, a mohou tak svým vývojem lidstvo dokonce ohrožovat.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

fatalismus


Fatalismus (z lat. fatum, osud a fatalis, osudový) je životní postoj nebo názor, založený na přesvědčení, že všechno důležité v životě a na světě je více méně předurčeno osudem a člověk to nemůže ovli [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

1 Thumbs up   3 Thumbs down

fatalismus


V bìžném vìdomí víra v osud, teoreticky mechanický, metafyzický determinismus. Víra v nezmìnitelnost budoucnosti èlovìkem, která mùže vycházet jak z idealistické pøedstavy, že to „ [..]
Zdroj: marxismus.cz

<< extrapolace fronésis >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam