Význam fenomenologie
Co znamená slovo fenomenologie? Zde naleznete 8 významů slova fenomenologie. Můžete také přidat význam slova fenomenologie sami

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

fenomenologie


teorie jevu; vytváření abstrakcí ve vědomí
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fenomenologie


Zkoumání jevù, nikoliv hledání podstaty. Filozofické pøístupy pøi posuzování spoleènosti nezabývající se podstatou, ale tím, jak se nám vìci jeví; za vìdu se vydávající metoda pøesného popisného pozná [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fenomenologie


teorie jevu; vytváøení abstrakcí ve vìdomí
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fenomenologie


Nauka o jevech, většinou v souvislosti s jevovými formami a vlastnostmi určitých obsahů nebo předmětů
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fenomenologie


Fenomenologie (z řeckého fainomai, ukazuji se), znamená obecně přesné zkoumání jevů. Místo zkoumání podstat a skutečností samých se tedy zabývá zkušeností, tím, jak se věci „samy“ člověku ukazují v je [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fenomenologie


Fenomenologie může znamenat několik věcí: Fenomenologie je filozofický směr, který založil Edmund Husserl. Fenomenologie je také pojem používaný ve vědě, zejména fyzice. Fenomenologie je moderní archi [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fenomenologie


Pojem fenomenologie v moderní vědě, zejména ve fyzice, označuje soubor znalostí, které dávají do souvislosti různá empirická pozorování jevu, jsou konzistentní se základní teorií, ale nejsou z teorie [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fenomenologie


Fenomenologie (z řeckého fainomai, ukazuji se), znamená obecně přesné zkoumání jevů. Místo zkoumání podstat a skutečností samých se tedy zabývá zkušeností, tím, jak se věci „samy“ člověku ukazují v je [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< flexibilita frustrovaný >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam