Význam filozofie
Co znamená slovo filozofie? Zde naleznete 11 významů slova filozofie. Můžete také přidat význam slova filozofie sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

filozofie


Nauka/obor tázající se po smyslu, poznání světa, jeho zákonitostí a existenci člověka v něm, případně i toho, co nás přesahuje (metafyzika).
Zdroj: vysokeskoly.cz

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

filozofie


základní pojetí vývojových zákonitostí v určité oblasti poznání | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

filozofie


Nauka o smyslu, poznání světa a jeho zákonitostech. Dále existenci člověka ve světě nebo co přesahuje (metafyzika).
Zdroj: euagency.cz

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

filozofie


Jedná se o akademickou disciplínu, jejímž úkolem je pomocí argumentace a diskuze najít smysl života a pochopení širšího smyslu světa. Důležité je i místo člověka v něm a racionální zkoumání sebe sama.
XSonnyk5 - 8. dubna 2014

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

filozofie


Filozofie nebo filosofie označuje studii elementárních či obecných problémů, většinou ve spojení s realitou, existencí, věděním či hodnotami. Není to pouze akademická disciplína, zaobírá se širokým okruhem témat, navíc volnějšími metodami.
gertasik - 8. dubna 2014

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

filozofie


Filozofie je akademická disciplína, která soustavně zkoumá všechno, co člověka obklopuje. Snaží se o dosažení pravdy o fungování světa.
Historicky (v antickém Římě) byla filozofie synonymem pro vědu a zahrnovala veškeré obory lidského zkoumání.
stepuchy - 21. dubna 2014

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

filozofie


Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, př [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

filozofie


Filozofie (z řeckého „filein“ = mít rád, toužit po něčem a „sofía“ = moudrost) je racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, případně toho, co je přesahuje. Filozofie není jen akademická disciplína, ale také způsob dobrého života plného poznání, reflexe a racionální argumentace a diskuze. Nejznámějším a nejcitovanějším filozofem byl řecký Platón, který žil na přelomu 4. a 3. století před naším letopočtem. Filozofie se liší od moderních věd tím, že její výsledky či výstupy nelze kvantifikovat, ale je nutné si je obhájit a vysvětlit. Ve filozofii tedy nemůže být v podstatě nic špatně, je třeba se ale stále ptát a bádat, zda je to opravdu tak a proč.
Kamila - 9. října 2017

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

filozofie


Filosofie nebo filozofie, řecky φιλοσοφία, z φιλειν (filein, mít rád, toužit po něčem) a σοφια (sofía, moudrost, zdatnost) je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, př [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

filozofie


Nejvyšší stupeò zobecnìní skuteènosti, hledání nejobecnìjších zákonitostí vývoje pøírody, spoleènosti a myšlení, zkoumání svìta jako celku. Vznikla s rozvojem poznání jako náhrada za mytolog [..]
Zdroj: marxismus.cz

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

filozofie


tázání se po základech, smyslu, poznání svìta a po místì èlovìka v nìm
Zdroj: islo.cz

<< estetika metafyzika >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam