Význam firewall
Co znamená slovo firewall? Zde naleznete 37 významů slova firewall. Můžete také přidat význam slova firewall sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


Firewall je bezpečnostní brána, která definuje pravidla komunikace mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti nebo zabezpečení a také určuje, která komunikace je povolená a která ne. Tím chrání zaříze [..]
Zdroj: svethardware.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


z oblasti IT - brána, která monitoruje a ochraňuje síťový provoz (na jednotlivém PC nebo na celé síti) | ang.
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


Firewall je zařízení, které filtruje data, která do počítače přicházejí z internetu. Tím přispívá k zabezpečování provozu mezi sítěmi s různou mírou důvěryhodnosti. Firewall kontroluje stav připojení, [..]
Zdroj: crescogroup.org

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


zařízení kontrolující komunikaci mezi sítěmi a sloužící ke kontrole jejich důvěryhodnosti. Firewall může zakázat komunikaci na základě předem určených pravidel. Může také povolit komunikaci pouze mezi [..]
Zdroj: bezpecnyinternet.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


Program na ochranu poèítaèa pri jeho komunikácii so sieou pred útokmi, blokovaním nastavených typov prichádzajúcich alebo odchádzajúcich požiadaviek.
Zdroj: tvorbastranky.sk

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

firewall


Systém, který slouží k ochranì privátní sítì (intranetu) pøed externími uživateli (zejména proti nedovolenému vniknutí z Internetu). Také mùže omezovat pøístup uživatelù intranetu k externím zdrojùm. [..]
Zdroj: labo.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


  Obranná (doslova požární) zeï. Bezpeènostní systém, èasto i poèítaè s tímto systémem, umístìný mezi sítí spoleènosti a internetem. Je urèený k tomu, aby udržoval v bezpeèné vzdálenosti neoprávnìné uživatele.
Zdroj: webarna.host.sk

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


systém zabraňujúci neoprávnenému preniknutiu do počítačovej siete alebo z nej
Zdroj: amonitsro.sk

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


Software na kontrolu odchozí a pøíchozí komunikace s internetem èi LAN
Zdroj: vseohw.net

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


protipo¾ární zeï – aktivní ochrana proti hackerùm atd. Firewall je softwarový (program), nebo hardwarový (upravené PC s patøiènými programy). Kontroluje komunikaci mezi systémem pøed firewallem [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


firewall je èást poèítaèové sítì, která má za úkol zvýšit bezpeènost síového provozu - kontroluje informace pøenášené z Internet èi v rámci lokální sítì. Chrání tak poèítaè od nežádoucích útokù jinýc [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


Systém ochrany sítě před neoprávněným vstupem ze sítě jiné. Ochranu mohou tvořit prvky softwarové, hardwarové nebo jejich kombinace.
Zdroj: dsl.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


Je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi, či mezi sítí a počítačem. Mohou být softwarové i hardwarové.
Zdroj: idoc.vsb.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


Jde o program nebo samostatný počítač umístěný jako brána před dalšími počítači (servery), který definuje pravidla síťové komunikace. Obvykle se používá na ochranu před útoky externích uživatelů nebo [..]
Zdroj: cesky-hosting.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


Firewall chrání lokální síť před narušiteli tím, že omezuje přístup na počítač nebo síť. Různé firewally poskytují různé typy a úrovně ochrany včetně blokování portů používaných internetovými aplikace [..]
Zdroj: joyce.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


Hardwarové nebo softwarové zařízení (i obojí zároveň), které ovládá přístup k síti a komunikaci mezi sítí a internetem nebo jednou a druhou částí sítě.
Zdroj: cz.norton.com

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


Software, který ovládá přístup a komunikaci mezi počítačem a internetem nebo místní sítí. Blokuje činnost hackerů a jiný neoprávněný provoz. Oprávněný provoz propouští.
Zdroj: cz.norton.com

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


  bezpeènostná brána, firewall firmware
Zdroj: klasici.sk

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


zařízení sloužící k řízení a zabezpečování komunikace mezi sítěmi a ke kontrole jejich důvěryhodnosti. Umožňuje filtrování probíhající komunikace a blokování nežádoucích přístupů.
Zdroj: bezpecne-online.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


Protipožiarna stena
Zdroj: gamo.sk

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


programové vybavení, které brání pøístupu jakýchkoli dat z poèítaèové sítì. Obsluha poèítaèe si mùže nastavit, kdo bude mít pøístup.
Zdroj: czfree.net

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


softvér ktorého úlohou je oddeliť počítačové siete na základe pravidiel na logickej úrovni. Dôležitou funkciou je aj riadenie toku dát medzi sieťami. Vo väčších sieťach je realizovaný ako samotn [..]
Zdroj: pcsluzba.sk

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


sieťové zariadenie alebo softvér, kontroluje komunikáciu medzi nezabezpečenou (internet) a zabezpečenou (počítač) zónou. Slúži na ochranu pred nebezpečnou, nežiadanou komunikáciou zvonku; aktívna ochr [..]
Zdroj: stopline.sk

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


router nebo pøístupvá server, nebo nìkoli routerù nebo pøístupových serverù urèených jako buffer mazi vnìjší a vnitøní sítí. Firewall router užívá pøístupové seznamy a další metody jak zabezpeèit bezpeènost soukromé sítì
Zdroj: horalek.org

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


Firewall je zařízení (nebo sada zařízení), které na základě určitých pravidel blokuje síťové přenosy a používá se pro zabránění neautorizovaných přístupů do sítě. Spousta operačních systémů je dnes už [..]
Zdroj: hosting.blueboard.cz

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


Firewall je speciální hardwarové zařízení nebo software, který chrání počítač, server nebo celou počítačovou síť proti neoprávněným pokusům o průnik z internetu nebo dalším nevyžádaným přístupům do ch [..]
Zdroj: ignum.cz

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


systém, který chrání určitou síť počítačů, která se za ním ukrývá před přístupy neautorizovaných uživatelů. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Firewall
Zdroj: stable.cz

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


Jedná se o programy nebo zaøízení, které ochraòují poèítaèe nebo sítì pøed externími uživateli, zejména pøed jejich nedovoleným vniknutím.
Zdroj: czechhosting.cz

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


Jedná se o program nebo počítač chránící vnitřní síť před nepovoleným přístupem do síťě. V podstatě chrání všechny počítače ve vnitřní síti před útokem hackerů.
Zdroj: leris.cz

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


ochrana hranic sítě, zabraňuje zejména průniku zvenčí.
Zdroj: stipek.wordpress.com

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


A hardware or software "wall" that restricts access in and out of a network. Firewalls are most often used to separate an internal LAN or WAN from the Internet.
Zdroj: old.zyxel.cz

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


Je to zařízení nebo počítačový program, který podle určitého souboru pravidel chrání vnitřní síť před útokem „zvenčí“ (obvykle ze sítě Internet). Chrání počítače před útokem hackerů, před viry a wormy (červy).
Zdroj: ab-net.cz

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


Jedná se o program nebo hardwarové zařízení, které Vás brání před útoky z internetu. Jedná se o jednu (nikoliv však jedinou) z mnoha nutných ochran v případě, že Váš počítač je připojen k internetu.
Zdroj: onas.cz

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


Kombinace hardwarových a softwarových prostředků chránící síť před neautorizovaným a potenciálně nebezpečným přístupem zvenčí. 
Zdroj: vhvspeed.cz

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


Jde o program nebo samostatný počítač umístěný jako brána před dalšími počítači (servery), aby je chránil před útoky externích uživatelů nebo programů a viry.
Zdroj: airwaynet.cz

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


je zařízení, které chrání uživatele, kanceláře, firmy a společnosti před interními i externími bezpečnostními incidenti. Pod definovanými pravidly omezuje uživatelům a aplikacím přístup do sítě. Různé firewally poskytují různou administrátorskou přívětivost a úrovně ochrany. Přečtěte si o firewallech gateprotect.
Zdroj: pocitace-internet.cz

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

firewall


Firewall (čti /:ˈfaɪə(r)ˌwɔːl:/, fajrvol) je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení. Zjednodušeně se dá říct, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< FHSS firn >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam