Význam firn
Co znamená slovo firn? Zde naleznete 3 významů slova firn. Můžete také přidat význam slova firn sami

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

firn


hrubozrnný sníh, postupnì se mìnící v namodralý ledovcový led
Zdroj: islo.cz

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

firn


Firn je přechodné stádium mezi sněhem a ledem. Vzniká opakovaným natáváním a mrznutím sněhu. Během něho dochází ke zmenšování objemu sněhového tělesa a zvyšování jeho hustoty. Změny ve struktuře kryst [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

firn


agregát tvoøený ledovými zrny se snìhovou základní hmotou
Zdroj: labo.cz

<< firewall fitink >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam