Význam freeware
Co znamená slovo freeware? Zde naleznete 10 významů slova freeware. Můžete také přidat význam slova freeware sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

freeware


Freeware je označení softwarové licence. Takový program je volně a bezplatně šiřitelný, ale autor si na něj většinou ponechává autorská práva.
Zdroj: svethardware.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

freeware


softvér, ktorý autor poskytol zadarmo
Zdroj: sospreskoly.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

freeware


svobodný software. Programy, které je možné využívat zdarma – není za nì nutné nikomu platit. Autor se však nevzdal svých autorských práv a nelze je tedy modifikovat.
Zdroj: googledrive.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

freeware


Freeware je proprietární software, který je distribuován bezplatně (či za symbolickou odměnu typu poslání pohlednice, mnohdy autor umožňuje (ale nevyžaduje) v případě spokojenosti zaslání finančního d [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

freeware


Freeware je proprietární software, který je distribuován bezplatně (či za symbolickou odměnu typu poslání pohlednice, mnohdy autor umožňuje (ale nevyžaduje) v případě spokojenosti zaslání finančního d [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

freeware


  Software distribuovaný ZDARMA. Autor programu jej nabízí k bezplatnému využití a distribuci. Podmínkou je, že software ani další soubory v distribuci nebudou nijak mìnìny.
Zdroj: webarna.host.sk

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

freeware


oznaèení pro volnì ¹iøitelný software Programy tohoto typu jsou zdarma pro soukromé i komerèní pou¾ití. V jejich kódu není dovoleno dìlat ¾ádné zmìny, pokud nejsou zároveò i OpenSource. [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

freeware


volnì šíøitelný program, u nìhož si autor ponechává copyright
Zdroj: it-slovnik.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

freeware


Forma distribuce software, která ponechává autorovi autorská práva, ale volně zpřístupňuje plně funkční software ostatním bez poplatků. Software by neměl být prodáván či šířen za úplatu, nesmí být poz [..]
Zdroj: root.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

freeware


Forma distribuce software, která ponechává autorovi autorská práva, ale volně zpřístupňuje plně funkční software ostatním bez poplatků. Software by neměl být prodáván či šířen za úplatu, nesmí být pozměňován, autor může také omezit způsob použití. Autoři poskytují software pod touto licencí většinou pro vlastní uspokojení, prosazení pokrokového náp [..]
Zdroj: lupa.cz

<< Free software FUD >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam