Význam frustrace
Co znamená slovo frustrace? Zde naleznete 9 významů slova frustrace. Můžete také přidat význam slova frustrace sami

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

frustrace


je stav při závažném neuspokojení lidských potřeb
Zdroj: tomatis-praha.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

frustrace


(lat. frustrá, marně, zbytečně), zmarnění, zraňující zkušenost nevyplněného přání a očekávání, marného úsilí.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

frustrace


Psychický stav jednotlivcù èi skupin vyvolaný nemožností dosahovat cíle v dùsledku neodstranitelných pøekážek èi pøetížení, uvedením do bezvýchodného stavu. Vyvolává buï neadekvátní, iracionální [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

frustrace


 Frustrace je, obdobně jako stres, nepříznivý stav organismu. Frustrace vzniká v důsledku neuspokojení z nějaké činnosti nebo zklamání ze zmaření či nedosažení vytyčeného cíle. Frustrace může ply [..]
Zdroj: elseaz.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

frustrace


zklamání, zmaøení touhy; stav pøi závažném neuspokojení lidských potøeb
Zdroj: islo.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

frustrace


Situace, ve které  bylo jedinci zmařeno dosažení uspokojení potřeby nebo vyhlídka na něj. Psychologický stav neuspokojení, který je vyvolán situací zablokovaného uspokojení.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

frustrace


Frustrace (z lat. frustrá, marně, frustratio, zmarnění) je pocit, který člověk dostává, pokud se něco důležitého nepovede a v nejbližší době není šance to napravit, ať už pro to, že už to zkrátka není [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

frustrace


Stav, ke kterému vede dlouhodobý nedostatek určité potřeby nebo u motivovaného jedinceodkládání dosažení určitého cíle vlivem těžko překonatelných překážek. Může to být pojmenování pro takovou situaci a zároveň termín pro samotný výsledek tohoto stavu. Frustraci provází pocit zmaru, mnohdy proto, že překážku nelze odstranit nebo člověk nemá v blízké době šanci napravit to, v čem selhal. Na frustraci lidé reagují různými způsoby. Častá je třeba agrese, při které záleží na tom, nakolik je potřeba či cíl blokován. Tomu pak odpovídá stupeň agrese. Daší možnou reakcí je třeba zesílení/oslabení reakce nebo regrese (při ní jedinec sestoupí na nižší vývojovou úroveň a provází ji primitivnější chování). Slovo pochází z latinského “frustratio” (zmarnění).
Zu - 16. května 2019

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

frustrace


stav zpùsobený pøekážkou znemožòující dosažení nìjaké cíle klienta a uspokojení jeho potøeby - potøeb, blokováním, zmaøením uspokojení
Zdroj: help24.cz

<< fronésis fysis >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam