Význam gest rukou
Co znamená slovo gest rukou? Níže najdete jeden význam slova gest rukou Můžete také přidat význam slova gest rukou sami

1

3 Thumbs up   3 Thumbs down

gest rukou


2 pád množného čísla výrazu "gesto ruky".
Gesto znamená posunek nebo pohyb, pomocí kterého něco vyjadřujeme. Gesta rukou jsou dnes běžně využívány jako pomoc při ústním vyjádření, slouží nám při domluvě s cizincem v případě že nehovoříme daným jazykem i ve znakové řeči.
Kata - 8. dubna 2014
<< virů jména david >>