Význam hákovnice
Co znamená slovo hákovnice? Zde naleznete 3 významů slova hákovnice. Můžete také přidat význam slova hákovnice sami

1

14 Thumbs up   5 Thumbs down

hákovnice


V současné době se pojem HÁKOVNICE používá na železnici pro bezpečnostní prvek, který může být umístěn za návěstidlem pro elektrický provoz, přikazující jízdu se staženým sběračem , který chrání trakční vedení před poškozením elektrickým obloukem a zároveň chrání životy a zdraví zaměstnanců. V praxi se jedná o to, že pokud strojvedoucí nereaguje na návěst a zapomene stáhnout na lokomotivě sběrač trakčního proudu před úsekem, který se projíždí setrvačností např. z důvodu opravy, dojde k poškození / odtržení tohoto sběrače od lokomotivy. Vznikne sice škoda, ale nedojde k ohrožení / usmrcení zaměstnanců pracujících na troleji.
Petr Stejskal - 15. února 2022

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

hákovnice


středověká těžká ruční palná zbraň s hákem
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

hákovnice


arkebuza (asi od 1415), ruèní palná zbraò èeského pùvodu, rá¾e 2-4 cm, nazvaná podle háku litého nebo pøivaøeného k spodní stranì hlavnì, který…
Zdroj: pametihodnosti.cz

<< pikenýr nárameník >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam