Význam hastrman
Co znamená slovo hastrman? Zde naleznete 4 významů slova hastrman. Můžete také přidat význam slova hastrman sami

1

1   0

hastrman


smyšlená bytost, žijící pod vodou a topící lidi | vodník
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

hastrman


V èeských a nìmeckých tradicích lidové démonologie vodník, souèást mnoha povìstí vzniklých v okolí vìtšiny historických vodních ploch; možná pozùstatek dávného polytei [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

hastrman


vodník
Zdroj: islo.cz

4

0   0

hastrman


Vodník je jedna z nejznámějších postav českých pohádek a pověstí. Nazývá se též hastrman, vasrman, basrman a podobně (z německého Wassermann – vodní muž). Jde o ztělesnění duch [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova hastrman
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< vodník Québec >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam