Význam hexagram
Co znamená slovo hexagram? Zde naleznete 3 významů slova hexagram. Můžete také přidat význam slova hexagram sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

hexagram


hexagram - planetární konfigurace ve tvaru šestiúhelníku - šesticípé (Davidovy)hvìzdy. Je prolnutím živlových trigonù stejné polarity (oheò a vzduch nebo voda a zemì). Konfigurace propojuje vìdomí (op [..]
Zdroj: astrologie.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

hexagram


Šesticípá hvězda, známá také jako pečeť Šalomounova nebo (v kontextu mimo okultismus) jako hvězda Davidova. Jsou to dva do sebe prostoupené trojúhelníky podle principu "jak nahoře, tak dole" [..]
Zdroj: world-of-magic-super.blog.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

hexagram


V obecné pojetí je hexagram šesticípá hvězda (může být podobná Davidově hvězdě, jiné mají větší vrchní a spodní části). Zpravidla tedy vzniká prodloužením pravidelného šestiúhelníku tak, aby se přímky potkaly v šesti cípech nebo umístěním jednoho rovnostranného trojúhelníku přes druhý, obráceně položený trojúhelník tak, aby se protínaly příslušné strany. Lze ho také snadno zkontruovat tak, že narýsujeme kružnici a její poloměr na ni pětkrát naneseme. Hexagram pak vznikne propojením těchto bodů. Jde o jeden z nejstarších náboženských symbolů na světě, který byl používaný celou řadou vyznání z období starověku, nejčastěji ale ve východních kulturách (nikoliv v řecké a latinské kultuře a v křesťanství se objevil až později) V té době byl hojně používán pravděpodobně i pro jeho snadnou konstrukci. Řecký název hexagram tato konstrukce dostala až v 19.století.
Zu - 11. prosince 2018
<< domy kvintil >>