Význam hystereze
Co znamená slovo hystereze? Zde naleznete 3 významů slova hystereze. Můžete také přidat význam slova hystereze sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

hystereze


1. závislost stavu na stavech pøedchozích; 2. zhušování plazmatu ve stárnoucích buòkách; 3. opoždìná retrakce krevního koláèe
Zdroj: islo.cz

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

hystereze


Hystereze je označení pro takové chování dynamického systému, kdy výstupní veličina nezávisí jen na nezávisle proměnné vstupní veličině, ale i na předchozím stavu systému. Chceme-li předpovědět budouc [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

hystereze


BISTABILITA - laikovi slovo poměrně těžko vysvětlitelné. Situace kdy se "něco" může nacházet v jednom ze dvou možných stavů, ale nikdy v obou současně ani v něčem "mezi tím". Jako příklad ze středoškolské fyziky se uvádí jehla, po které nepravidelně přejíždíme pevným magnetem - který má kladný a záporný pól. Z této jehly se časem taky stane magnet, ale který pól bude kladný a který záporný,nelze předem určit. Jehla se tedy bude nacházet v jednom ze dvou možných stavů. Uf :-). Teď čekám kdo to vysvětlí líp.
4B0 - 20. listopadu 2015

<< hypsometr hysterický >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam