Význam iatrogenní
Co znamená slovo iatrogenní? Zde naleznete 9 významů slova iatrogenní. Můžete také přidat význam slova iatrogenní sami

1

2   0

iatrogenní


vyvolané lékaøem, jeho neuváženým jednáním, špatným vyšetøením, chybným léèením
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

2

1   0

iatrogenní


Zpùsobený lékaøským zásahem. Iatrogenní poškození èi onemocnìní je zpùsobeno nìjakou lékaøskou intervencí, a už chybným pøedepsáním léku, nebo nežádoucími úèinky léku správnì ordinovaného, chybným chirurgickým nebo jiným výkonem. Ve vztahu k drogové problematice se tento termín objevuje v souvislost [..]
Zdroj: kverek.webpark.cz

3

1   0

iatrogenní


Způsobený lékařem (v negativním smyslu). Iatrogenní poškození např. chybným výkonem, ale i přístupem či nevhodným chováním.
Zdroj: kst.cz

4

1   0

iatrogenní


způsobené lékařem
Zdroj: gennet.cz

5

1   1

iatrogenní


vyvolané lékařem, jeho neuváženým jednáním, špatným vyšetřením, chybným léčením
Zdroj: coznamena.cz

6

0   1

iatrogenní


vyvolané lékaøem, jeho neuváženým jednáním, špatným vyšetøením, chybným léèením
Zdroj: islo.cz

7

0   1

iatrogenní


vyvolané lékařem, jeho neuváženým jednáním, špatným vyšetřením, chybným léčením
Zdroj: online-slovnik.cz

8

0   1

iatrogenní


lékaøem vyvolaný (napø.strach ze smrti)
Zdroj: help24.cz

9

0   1

iatrogenní


způsobené lékařem
Zdroj: abctehotenstvi.cz


Přidat význam slova iatrogenní
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< iatrogenie iatrochemie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam