Význam identita
Co znamená slovo identita? Zde naleznete 15 významů slova identita. Můžete také přidat význam slova identita sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

identita


totožnost, úplná shodnost; sebeuvìdomìní èlovìka
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

identita


totožnost, úplná shodnost; sebeuvìdomìní èlovìka
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

identita


1. prožívání a uvìdomování si sebe sama, své jedineènosti a odlišnosti od ostatních, vymezení se vùèi okolí. Viz též ego, ideální Já, sebepercepce, vìdomí vlastního „Já“; 2. jednotlivcem èi skupinou v [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

identita


  – Váš obraz sebe sama nebo vlastní koncept za koho se považujete. Celistvost, jednota vaší osobnosti.
Zdroj: kouc-koucink.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

identita


totožnost, úplná shodnost sebeuvědomění člověka
Zdroj: online-slovnik.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

identita


Vlastnost, která generuje hodnoty, které jednoznačně identifikují každý řádek tabulka.
Zdroj: technet.microsoft.com

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

identita


V politologii plné duchovní a bytostné ztotožnění členů určité společenské instituce s jejím programem, cílem a způsobem fungování
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

identita


1.Hlboký pocit vlastnej totožnosti založený na prežívaní vlastnej komunity (akým človekom som a čím sa líšim od druhých). Zahrňuje i hodnoty, ktorým jednotlivec verí a na nich zakladá zmysel svojho života (svetonázor, osobná ideológia). 2.Stotožnenie jedinca so svojimi životnými rolami. Súhrn sociálnych rolí. 3.Prežívanie príslušnosti k väčším aleb [..]
Zdroj: vzdelavanie.nadaciapontis.sk

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

identita


Je často chápána jako vědomí svébytné totožnosti (jsem to já), která je stálá v čase (jsem to stále já, i když se měním, rostu, učím se, mám víc kamarádů). Identitou také myslíme soulad jednání člověka s jeho totožností (tohle chování patří k tobě). Velmi důležité chápání identity jak pak ztotožnění se s někým jiným, se skupinou, s názorem (tyto ná [..]
Zdroj: lidejednezeme.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

identita


Tento článek je o identické funkci – jiný význam viz neutrální prvek. Identita, nebo také identické zobrazení, je matematické zobrazení, které přiřazuje prvku množiny ten samý prvek stejné množiny. Ap [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

identita


Identita může znamenat: identita (matematika), jednoznačné zobrazení neutrální prvek v algebře totožnost, jednoznačné určení jedinečného objektu (subjektu) shodnost, shodné zobrazení v geometrii stejn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

identita


Tento článek je o identické funkci – jiný význam viz neutrální prvek. Identita, nebo také identické zobrazení, je matematické zobrazení, které přiřazuje prvku množiny ten samý prvek stejné množiny. Ap [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0 Thumbs up   1 Thumbs down

identita


"totožnost, úplná shodnost; sebeuvědomění člověka"
Zdroj: coznamena.cz

14

0 Thumbs up   1 Thumbs down

identita


identity
Zdroj: ped.muni.cz

15

0 Thumbs up   1 Thumbs down

identita


viz kulturní identita
Zdroj: fim.uhk.cz

<< identifikace ideo >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam