Význam idiosynkrazie
Co znamená slovo idiosynkrazie? Zde naleznete 5 významů slova idiosynkrazie. Můžete také přidat význam slova idiosynkrazie sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

idiosynkrazie


"jedinečnost, odlišující prvek chování nebo projevu; přecitlivělost, nepřekonatelný odpor vůči něčemu nebo někomu"
Zdroj: coznamena.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

idiosynkrazie


Pojem idiosynkrazie (z řec. idios – vlastní, zvláštní, osobitý, nevšední a sinkrasys – směs tekutin) vyjadřuje: jedinečnost, odlišující prvek chování nebo projevu, zvýšenou přecitlivělost, mnohdy až n [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

idiosynkrazie


jedineènost, odlišující prvek chování nebo projevu; pøecitlivìlost, nepøekonatelný odpor vùèi nìèemu nebo nìkomu
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

idiosynkrazie


jedinečnost, odlišující prvek chování nebo projevu; přecitlivělost, nepřekonatelný odpor vůči něčemu nebo někomu
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

idiosynkrazie


jedineènost, odlišující prvek chování nebo projevu; pøecitlivìlost, nepøekonatelný odpor vùèi nìèemu nebo nìkomu
Zdroj: islo.cz

<< idiopatický idiotikon >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam