Význam ikona
Co znamená slovo ikona? Zde naleznete 5 významů slova ikona. Můžete také přidat význam slova ikona sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ikona


drobný obrázek/symbol
Zdroj: peacock.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ikona


''(v pravoslavném křesťanství)'' sakrální obraz svatého užívaný pravoslavnou církví | * | osoba velkého významu ve svém oboru, která jej symbolizuje | * | ''(v informatice)'' jednoduchý grafický [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ikona


V Platonovì idealistické filozofii duchovní realita, zjevení, pøedmìt kultu; v ortodoxních církvích kultovní obraz ze života svatých mající svou zázraènou funkci. Pøenesenì grafický symbol urèité [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ikona


Ikona je náboženský obraz (přenosný nebo součást ikonostasu) užívaný v oblasti východního křesťanství, tedy v pravoslavné a řeckokatolické církvi. Námětem ikon je vyobrazení Krista, bohorodičky a svět [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ikona


Ikona má více významů: ikona – typ náboženského obrazu, modly. počítačová ikona – součást grafických uživatelských rozhraní, GUI. symbol – vzor chápaný i jako zástupce pro celou skupinu, kterou tak re [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< litografie nirvána >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam