Význam image
Co znamená slovo image? Zde naleznete 14 významů slova image. Můžete také přidat význam slova image sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

image


vzhled, podoba (člověka) | * | obraz, obrázek | znázornění | picture | obraz, obrázek | podoba
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

image


celkové působení - prezentace - dojem, který někdo (i firma) dělá na veřejnost
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

image


Pøedstava zámìrnì vyvolávaná ve veøejném mínìní o urèitém subjektu s cílem pozitivnì èi negativnì masovì ovlivnit jeho popularitu a prestiž; falešný obraz jedince èi instituce vytváøený prof [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

image


Určuje, jako jakého hráče nás vnímají ostatní hráči.
Zdroj: cz.onlinepokeracademy.com

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

image


imidž, obraz, zobrazenie, podoba; idea, myšlienka, pojem; kumulatívne vnímanie organizácie, firmy, jednotlivca, produktu a pod. publikom; podvedomý dojem
Zdroj: amonitsro.sk

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

image


obrázek, nebo "veřejný obraz" firmy, instituce nebo výrobku, tedy to, jak jsou veřejností vnímány.
Zdroj: peacock.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

image


marketingový pojem, dojem
Zdroj: wipreklama.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

image


image - anglicky znamená "obraz", "snímek" èi "zobrazení". Výraz "image" je nìkdy používán jako "Image disku" (obraz disku), což je napøíklad obsah optického disku (CD, DVD) zkopírovaný a uložený jako [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

image


image; obraz subjektu vnímaný okolím; tak, jak se jeví okolí. Nemusí se shodovat s tím, jak se jeví subjekt sám sobě, tj. jakým chce subjekt být.
Zdroj: apra.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

image


[:imidž:] Obraz, podoba, idea. Celková prezentace, vnější působení, dojem na veřejnost.
Zdroj: prahanosipradu.blog.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

image


Image je obraz nebo představa nějaké skutečnoti. Může se jedna o aktivní vytváření představy o osobě, značce…
Zdroj: vlastnicesta.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

image


V marketingu znamená "veřejný obraz" firmy, instituce nebo výrobku, tedy jak jsou veřejností vnímány. Tvoří důležitou součást "corporate identity". K vytvoření určité image přispívá mnoho faktorů - činnost firmy, způsob její komunikace (vnitřní i vnější), kvalita jejích výrobků, její pracovníci apod. [..]
Zdroj: gallerygroup.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

image


IMAGE (Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration) byla americká vědecká družice zaměřená na studium interakcí zemské magnetosféry se slunečním větrem. Start se konal 25. března 2000 na kali [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

image


Image ([imidž] angl. obraz, představa) se v češtině užívá jako odborný termín pro afektivní a celkovou představu osoby, značky nebo výrobku ve veřejnosti, často záměrně pěstovaný s cílem být úspěšný. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< rage demi >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam