Význam imigrant
Co znamená slovo imigrant? Zde naleznete 4 významů slova imigrant. Můžete také přidat význam slova imigrant sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

imigrant


pøistìhovalec
Zdroj: islo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imigrant


– cizinec, přicházející do země za účelem pobytu dlouhodobějšího charakteru;  
Zdroj: mvcr.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imigrant


Česky též přistěhovalec. Pojem převzatý zejména ze zahraniční literatury, ať politické (například strategické dokumenty EU) či akademické. V českých zákonech není užíván, užívá se tam výhradně pojem cizinec. Výhodou pojmu imigrant je, že je neutrální, protože nenese význam cizosti či (nevítané) odlišnosti, jako je tomu u pojmu „cizinec“. [..]
Zdroj: lidejednezeme.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

imigrant


Imigrace neboli přistěhovalectví (opakem je emigrace) je proces, při němž se na území státu usazují obyvatelé přicházející ze zahraničí. Konají tak z ekonomických, politických či náboženských důvodů. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< imaginace imitace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam