Význam incest
Co znamená slovo incest? Zde naleznete 9 významů slova incest. Můžete také přidat význam slova incest sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

incest


Krvesmilstvo, pøíbuzenské rozmnožování bìžné v pøírodì, kterým se v populaci rozšiøují a upevòují vrozené pøednosti, ale i vady. Èlovìk si jej zakázal poté, co se mj. i na jeho zák [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

incest


Pohlavný styk medzi rodinnými príslu¹níkmi. Je to tresný èin.
Zdroj: fmg.sk

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

incest


neèistota; krvesmilství
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

incest


Incest - zdrav. pohlavný styk medzi rodinnými príslušníkmi. S právneho hľadiska, jedna sa to trestný čin.
Zdroj: bonumeng.eu

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

incest


pohlavný styk medzi blízkymi príbuznými
Zdroj: lekari.sk

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

incest


Incest (z latinského incestus – nečistý, hříšný), zastarale krvesmilstvo, je sexuální aktivita mezi blízkými příbuznými. Incest je a byl v naprosté většině současných i historických kultur považován z [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

incest


Incest (z latinského incestus – nečistý, hříšný), zastarale krvesmilstvo, je sexuální aktivita mezi blízkými příbuznými. Incest je a byl v naprosté většině současných i historických kultur považován z [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

1 Thumbs up   2 Thumbs down

incest


pohlavní styk mezi osobami bezprostředně příbuznými | krvesmilstvo
Zdroj: cs.wiktionary.org

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

incest


pohlavní styk mezi nejbližšími pokrevními pøíbuznými
Zdroj: help24.cz

<< import infekce >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam