Význam industrializace
Co znamená slovo industrializace? Zde naleznete 4 významů slova industrializace. Můžete také přidat význam slova industrializace sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

industrializace


Industrializace je proces, během něhož dochází ke změně společnosti. Předprůmyslová společnost se tímto mění v průmyslovou.
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

industrializace


zavádìní, rozvoj prùmyslu
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

industrializace


Nikdy nekončící fáze modernizace, která začíná s agrární revolucí v 17. století, pokračuje průmyslovou revolucí v 18. a 19. století, přes vznik moderních technologií (jako např. televize a počítač) v [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

industrializace


zprùmyslnìní tedy proces pøemìny agrární zemì v prùmyslovou
Zdroj: islo.cz

<< industrial infanterie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam