Význam infinitezimální
Co znamená slovo infinitezimální? Zde naleznete 2 významů slova infinitezimální. Můžete také přidat význam slova infinitezimální sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

infinitezimální


nekoneènì malý
Zdroj: islo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

infinitezimální


Infinitezimální nebo nekonečně malé číslo je číslo, jehož absolutní hodnota je menší než jakékoliv kladné reálné číslo. Číslo x je infinitezimální právě tehdy, když pro každé celé číslo n je |nx| menš [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< infiltrace inflexe >>