Význam infinitiv
Co znamená slovo infinitiv? Zde naleznete 3 významů slova infinitiv. Můžete také přidat význam slova infinitiv sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

infinitiv


neurèitý slovesný tvar s dìjovým významem
Zdroj: islo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

infinitiv


neurčitý tvar slovesa nevyjadřující mluvnické kategorie | neurčitek
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

infinitiv


Infinitiv (také neurčitek) je neurčitý tvar slovesa, který nevyjadřuje osobu, číslo, způsob ani čas. Často se pokládá za základní (reprezentativní) tvar slovesa, který je uváděn ve slovnících. Některé [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< spat anabáze >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam