Význam inherence
Co znamená slovo inherence? Zde naleznete 2 významů slova inherence. Můžete také přidat význam slova inherence sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inherence


vnitøní pøíslušnost, sounáležitost, neoddìlitelnost
Zdroj: islo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

inherence


Inherentní znamená bytostně daný, neoddělitelný, neodmyslitelný. Charakterizuje atributy věcí, jež nejsou přidané a nahodilé, nýbrž plynou ze samé povahy příslušné věci. Tak je pro Sókrata inherentní [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< inhalátor iniciace >>