Význam insolvence
Co znamená slovo insolvence? Zde naleznete 27 významů slova insolvence. Můžete také přidat význam slova insolvence sami

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


Platební neschopnost společnosti. Splatné závazky jsou vyšší než hodnota aktiv.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


Je neschopnost klienta splácet své dluhy i přes svou vůli.
Zdroj: pujckoradce.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


Též platební neschopnost. Neschopnost firmy nebo jednotlivce dostát svým závazkům v době, kdy jsou splatné.
Zdroj: apogeo.cz

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

insolvence


platební neschopnost, insolventnost
Zdroj: islo.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


neschopnost splácet své finanční závazky
Zdroj: cs.wiktionary.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


platební neschopnost; neschopnost dostát svým závazkům (nemožnost splatit půjčku či jiný dluh)
Zdroj: klub.slovniky.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


Platební neschopnost. Krátkodobá mùže vzniknout èasovým nesouladem pøíjmù a výdajù, dlouhodobá je dùsledkem pøedlužení.
Zdroj: marxismus.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


Insolvence neboli úpadek, je neschopnost dlužníka platit své závazky a dluhy.
Zdroj: homepujcka.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


 Platební neschopnost.
Zdroj: easyinvest.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


Platební neschopnost.
Zdroj: usetritnadanich.cz

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


Neschopnost fimry dostát svým závazkům - platební neschopnost, kdy splatné dluhy jsou vyšší než realizovaelná hodnota aktiv.
Zdroj: podnikejsnadno.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


Neschopnost firmy dostát svým závazkům. Dluhy společnosti jsou vyšší než její realizovatelná hodnota aktiv
Zdroj: podnikejsnadno.cz

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


Neschopnost firmy a v dnešní době i občanů dostát svým závazkům; platební neschopnost; trvalá nelikvidita splatné dluhy jsou vyšší než realizovatelná hodnota aktiv.
Zdroj: pujcky-nemovitosti.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


= platební neschopnost
Zdroj: realitnislovnik.cz

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


neschopnost firmy dostát svým závazkům; platební neschopnost; trvalá nelikvidita splatné dluhy jsou vyšší než realizovatelná hodnota aktiv Viz také likvidita solvence Synonyma bankrot (osobní bankrot)
Zdroj: business.center.cz

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


Právně uznaná neschopnost dlužníka splnit závazky a tedy uhradit dluhy.​
Zdroj: eulerhermes.cz

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


Platební neschopnost.
Zdroj: uctovani.net

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


je to platební neschopnost dlužníka, odtud "insolvenční řízení" - hledání způsobů třetí stranou jak uhradit pohledávky věřitelům dlužníka.
Zdroj: jaknapenize.eu

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


Neschopnost firmy a v dnešní době i občanů dostát svým závazkům; platební neschopnost; trvalá nelikvidita splatné dluhy jsou vyšší než realizovatelná hodnota aktiv.
Zdroj: pomuzemesdluhy.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


Platební neschopnost, zadlužená osoba není schopná plnit své platební povinnosti.
Zdroj: portal.pohoda.cz

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


Neschopnost firmy nebo jinych společenských subjektů splácet dluhy.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


Platební neschopnost spoleènosti (firmy). Splatné závazky jsou vy¹¹í ne¾ hodnota aktiv.
Zdroj: klo.cz

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


Platební neschopnost, která vznikla na základě negativního vývoje majetkových záležitostí fyzické osoby.
Zdroj: online-bankomat.cz

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


Jde o synonymum k pojmu platební neschopnost. Jde o stav, kdy má fyzická nebo právnická osoba více věřitelů, kterým není schopná splácet anebo je v prodlení s placením svých závazků a je zřejmé, že jím nebude moci včas dostát. Platební neschopnost právnických osob se nazývá též úpadek. Insolvence se řídí tzv. insolvenčním zákonem č. 182/2006 Sb. [..]
Zdroj: pujckomat.cz

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


Platební neschopnost neboli insolvence je neschopnost dlužníka splácet své dluhy a tak dostát svým závazkům i přes snahu dlužníka splácet svůj dluh věřiteli.[1] Jedná se o rozdílný stav oproti platebn [..]
Zdroj: pbo.cz

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

insolvence


Platební neschopnost neboli insolvence je neschopnost dlužníka splácet své dluhy a tak dostát svým závazkům i přes snahu dlužníka splácet svůj dluh věřiteli. Jedná se o rozdílný stav oproti platební n [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

27

0 Thumbs up   1 Thumbs down

insolvence


je platební neschopnost podniku Investièní spoleènost
Zdroj: abecedapodnikani.cz

<< poussin sardine >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam